Wenkend perspectief voor een nieuwe landbouw

Filter: Transitie

Wat is er toch aan de hand in land- en tuinbouw in Nederland? Het is niet normaal: er zijn schandalen, zoals over fipronil, mestfraude, stof en stank en vervuiling van het oppervlakte water. De boeren krijgen de schuld, terwijl die vaak zelf het hoofd amper boven water kunnen houden. En wat betkent dat voor ons voedsel? En onze gezondheid? 

Tegelijkertijd zien en horen we over mooie intitiatieven, ook gewoon in de buurt. Zo zijn er al lang biologische en biodynamische boeren, boeren die permacultuur doen of met herstellende landbouw of natuurvriendelijke veehouderij bezig zijn; er zijn  bodemboeren, kringloopboeren,  natuurinclusieve boeren en voedselbossen. Er wordt steeds meer biologische gewasbescherming gedaan in plaats van gebruik van pesticiden. De minister van landbouw bracht op 8 september een vierjarenvisie uit, die over klimaatvriendelijke en kringlooplandbouw gaat. Internationaal schakelen steeds meer landen over op agro-ecologie en voedselsoevereiniteit.

Waar gaat het heen? En wat betekent dat voor ons voedsel, voor de dieren, voor de vogels en voor de biodiversiteit?

Daar schreef ik een boekje over. Met 150 bladzijden en een mooie layout, is het toegankelijk en biedt het een overzicht van  wat er allemaal speelt en wat wij allemaal doen om de omslag naar geoznde landbouw te realiseren.  Je kunt het bestellen via de boekhandel, of op internet, of bij de uitgever Eburon 

Waar gaat het boek over? Dat er  van alles aan de hand is! Het si niet meer normaal! We zitten midden in een transitie, beter gezegd een kentering van tijdperk.  We zijn op weg naar Het Nieuwe Normaal, een diversiteit aan bedrijfs-vormen in de  landbouw die straks in 2025 normaal zijn. 

Bovenstaande schets laat zien hoe eerst onzichtbaar, ondergronds, nieuwe initaitieven ontstaan. Die zijn in 2018 bovengrons gekomen, zichtbaar. ze zijn bezig zich te verenigen in grotere organisaties die Het Nieuwe Normaal in de praktijk doen en verder ontwikkelen. Zo zijn er een Deltaplan biodiversiteitsherstel, en de Transitie Coalitie Voedsel, 

NIET NORMAAL!  Hoe wij ons land gebruken voor voedsel productie en hoe het beter kan! 

Dit is de titel van een handzaam boekje, ongeveer 130 blz, dat een overzicht biedt van wat er gaande is, welke perspectieven er zijn, en hoe we er allemaal beter van kunnen worden als we deze transitie steunen. Het laat zien wat je er zelf aan kunt doen om ite zorgen dat binnnenkort de boeren zorgen voor goed en gezond voedsel, levende bodems, varkens en koeien en kippen die een prettig leven hebben, schoon water, terugkeer van vogels en insecten en dat ze er ook nog een goede boterham mee kunnen verdienen. En... waarmee we onze veel te grote ecologische voetafdruk in ontwikkelinsglanden verkleinen. Voor burgers, boeren, buitenlui, beleidsmakers, voedingsdeskundigen, landinrichters en klimatologen een eyeopener.  

Begin december ligt dit boekje in de boekhandel voor 18 euro. Wil je het  nu alvast bestellen? Of iemand cadeau geven voor Kerstmis? Ga naar de crowdfundingsactie voor dit boek en bestel zoveel als je wilt. Voor een korte inhoudsopgave zie hieronder.  https://nl.ulule.com/boek-niet-normaal/                                                 

NIET NORMAAL 

Hoe wij ons land gebruiken voor voedsel, en hoe het beter kan

voorwoord

1. Introductie, wat is er aan de hand?

2. De landbouwop de schop?

3. Hoe is het zo gekomen? 

4. De wal keert het schip

5. Omwenteling en hoe die verloopt

6. je doet er zelf aan mee

7.Schuivende collectieve overtuigingen

8. Discussies die spelen (glyfosaat, onthoornen van koeien, mestoverschotten, voetafdruk, etc)

9. Nieuwe route en uitgnagspunten

10. Het Nieuwe Normaal is al zichtbaar  10 soorten neiuwe landbouw

11. Wat moet er u gebeuren?

12 .Wat houdt de verandering nog tegen?

12. En wat gaat ons helpen?

13. Wat kan ik doen?

14. Lijst met organisaties voor nieuwe landbouw

Nawoord