We zitten midden in een enorme transitie, wereldwijd.      Er is een structurele omslag gaande, met horten en stoten, naar een ecologische samenleving.  De 20ste eeuwse landbouw en voedselvoorziening hebben teveel negatieve effecten, ontdekken we nu. Het Nieuwe Normaal heet agro-ecologie, natuur inclusieve, regeneratieve landbouw of kringlooplandbouw. Daarmee verkleinen we onze veel te grote voetafdruk. Als ‘katalysator' help ik die verandering te bewerkstelligen, met inspiratie en informatie.

Transitie

Het nieuwe normaal en hoe we daar komen

Lees meer

Circulaire landbouw

Herstel van kringlopen en ecosystemen in de landbouw

Lees meer

Kennis & Communicatie

Spreker, gastdocent, facilitatie en advies

Lees meer

De transitie is al gaande...

...en ook hoognodig.  Daar heb ik een toegankelijk boek over geschreven, 150 pagina's voor geinteresseerde burgers, boeren en beleidsmakers. Het is verkrijgbaar in de boekhandel, op internet en bij de uitgever: https://eburon.nl/product/niet-normaal-en-hoe-het-anders-kan/

Waar gaat het boek over? We kunnen zo niet verder.  Dat lees je ook overal in de krant. Klimaatverandering, vervuiling van onze oceanen, verlies van biodiversiteit, bodemerosie, honger in Afrika en vluchtelingenstromen naar Europa zijn allemaal het gevolg van teveel sturen op technologie en winst. Nieuwe, integrale manieren van produceren en consumeren richten zich op herstel van kringlopen en op herstel van biodiversiteit. Waren nieuwe initaitieven eerst nog onzichtbaar als onderstroom, nu, tussen vanaf 2016 worden ze zichtbaar.    

Het is nu tijd om in ons eigen werk en leven de omslag te maken. Mijn boek laat de discussies zien, hoe w eieder vanuit onz eeigen ' bubbel' oordelen wat goed en niet goed zou zijn. Verandering zal niet altijd vanzelf gaan. Maar het  kan door samenwerken over sectoren heen, door oude aanpakken te vervangen door meer systemische, door regelgeving aan te passen en soms onbekende wegen in te durven slaan. Ik laat u graag zien waar u kunt aanhaken. 

Ik ben een soort 'vertaler' van wat er allemaal gebeurt, in wetenschap, bij voorlopers, sociale entrepreneurs, internationaal.

Overzichtelijk en in toegankelijke taal laat ik u, beleidsmakers, investeerders, LTO, verenigingen, geinteresseerde burgers, graag zien wat er allemaal voor moois gebeurt, welke voorlopers ons het goede voorbeeld geven, welke kant het uitgaat,  en welke handelingsperspectieven er voor ieder van ons zijn.  

Lees hier ​​​​​​​meer...