Over Jelleke

Communicator, presentator, facilitator en adviseur

Jelleke is bovenal een enthousiaste, gedreven, deskundige en internationaal ervaren vrouw van de wereld. Haar kwaliteiten liggen in het verbinden van mensen en organisaties, en het met kennis van zaken faciliteren van processen waarbij professionals aangesproken worden op hun expertise en samen hun agenda voor verandering creeeren. 

Missie & Visie

Het is mijn missie en ambitie om de transitie naar duurzame, natuurinclusieve, agro-ecologische landbouw systemen te ondersteunen, te versterken en te versnellen.

Omdat er al zoveel initiatieven zijn, zet ik mijn ervaring, netwerken en kennis in  om te 'vertalen' wat er in de wetenschap en elders in de wereld gebeurt, om de context en de koers te begrijpen.  Het gaat om het overbruggen van misverstanden, om samenwerken tussen partijen, en faciliteren van veranderings-processen. Daarbij  hebben we heel hard beleidsmaatregelen nodig die ruimte geven aan vernieuwers. Daar zet ik me voor in, samen met  partners..  

Ik voorzie dat we al rond 2025 veranderde cultuur-landschappen zullen zien. Landschappen waar monocultures vervangen zijn door gemengde bedrijvigheid, wisselteelt, agroforestry.  Landschappen die gevormd zijn door specifieke lokale mogelijkheden van de bodem, van klimaat en van de lokale cultuur, van regionale markten, reginale investeringen en lokaal zaad.  

Landschappen waarmensen beseffen dat zij deel uitmaken van complexe natuurlijke systemen. En waar jongeren werk vinden in de landbouw en aanverwante bedrijvigheid, en waar 'true cost pricing' gehanteerd wordt. . 

Partner-projecten